fbpx

Jak działa DYNAMIc TapE?

W jaki sposób działa DYNAMIc TapE?

Wierzymy, że tkanki nie psują się z powodu bólu, psują się z powodu obciążenia. Mamy również małe badanie, aby to poprzeć.

Celem Dynamic Tape jest absorbcja obciążeń zewnętrznych, tym samym redukcja obciążeń, które ciało musi rozproszyć wewnętrznie. W wielu przypadkach ból nawet nie jest obecny, a nawet jeśli jest to nie ma dużego powiązania z uszkodzeniem tkanki. Zamiast szukać bólu Dynamic Tape próbuje wpłynąć na podstawowe przyczyny bólu lub po prostu na poprawę funkcji.

Może być on wykorzystywany do zarządzania transferem obciążenia w celu zredukowania strategii kompensacyjnych i błędnych zachowań. Dynamic Tape może być wykorzystany do wielu różnych celów, od wspomagania poudarowej opadającej stopy, aż do korekcji pozycji w uderzeniu golfowym.

Koncentracja na ruchu, funkcji i obciążeniu pozwala nam osiągać pozytywne rezultaty. Dynamic Tape był skonstruowany, aby zapewnić silną mechaniczną asystę zewnętrzną dla:

 • redukowania pracy kontuzjowanych tkanek,
 • wspomagania słabych mięśni,
 • korygowania wzorców ruchowych,
 • powiększenia stabilności poprzez mechanizm zamknięcia siły,
 • zmiany pozycji w celu poprawy zdolności mięśni do generowania siły (zależność pomiędzy długością i napięciem),

Wszystko to występuje jednocześnie z wykorzystaniem pełnego zakresu ruchu, nawet podczas wykonywania złożonych, wielopłaszczyznowych ruchów takich, jak te, które są wymagana w sporcie lub pracy.

Oczywiście, zobaczycie wiele aplikacji taśm na zawodnikach, które nie mają możliwości wywołania mechanicznego efektu. Pewne kryteria muszą być spełnione, a osiągnięcie tego mechanicznego efektu na jednych częściach ciała jest trudniejsze niż na innych. Prawidłowa aplikacja Dynamic Tape jest kluczem do sukcesu.

Przykłady aplikacji mechanicznej

Efekt mechaniczny – to jest luźna, spoczynkowa pozycja stopy, w której aplikacja wspierająca łuk stopy jest nałożona prawidłowo.

W wyniku tej aplikacji dochodzi do skrócenia stopy oraz podniesienia łuku, wraz z przywiedzeniem przodostopia i inwersją kości piętowej. Powstaje sztuczny efekt kołowrotu i w momencie, w którym stopa się rozpłaszcza musi ona pokonać silny opór taśmy. W ten sposób taśma Dynamic Tape redukuje odciąża struktury takie, jak rozcięgno podeszwowe czy jednostki mięśniowo-ścięgniste, na których na co dzień spoczywa zadanie absorbowania obciążeń.

http://dynamictape.pl/wp-content/uploads/2016/06/foot1-390x200.png

W momencie, w którym stopa stawiana jest na ziemi, opór taśmy Dynamic Tape musi być przezwyciężony, aby stopa mogła się wydłużyć, a łuk stopy obniżyć. Dlatego taśma wyhamowuje te ruchy i obniża ich wielkość. Obydwa czynniki mają istotne znaczenie w takich schorzeniach jak syndrom napięcia przyśrodkowej strony piszczeli (MTSS/Shin Splint). Część obciążenia, która normalnie została, by zaabsorbowana przez rozcięgno podeszwowe i jednostki mięśniowo-ścięgniste również zostanie rozproszona.

Stopa w dalszym ciągu może poruszać się w pełnym zakresie ruchu i jest to ważne, ponieważ może rozproszyć obciążenie dalej poprzez ruch w wielu swoich segmentach oraz może dostosować się do różnych powierzchni. Usztywnianie stopy nie tylko ogranicza jej możliwości do rozpraszania obciążeń na poziomie usztywnionego segmentu, ale również w konsekwencji może doprowadzić do wytworzenia strategii kompensacyjnych oraz ograniczenia zaangażowania stopy w utrzymanie równowagi.

Korekcja nie musi być tak silna jak pokazano, aby osiągnąć pozytywne rezultaty. Ta technika została zaprezentowana, aby zwiększyć wysokość kości łódkowatej i zmniejszyć długość stopy pod obciążeniem oraz w odciążeniu ponad to co możemy zobaczyć podczas bardziej pasywnych aplikacji. Znacząca zmiana była wciąż widoczna po trzech dniach (w tym 26 km biegu) oraz przez 24 godziny po zdjęciu aplikacji. Sprawdźcie nasze ostatnie badania, aby uzyskać więcej informacji.

Średni rozkład sił na stopie

Efekt mechaniczny – nacisk zmienia się pod obciążeniem po zastosowaniu techniki wspierającej łuk. W tym przypadku obniżona została wartość obciążenia przyśrodkowej części przodostopia, w szczególności pierwszego i drugiego stawu śródstopno-paliczkowego, co widać po obniżonej intensywności sygnału na przyśrodkowej części przodostopia stopy prawej (z taśmą) w lewym zestawieniu w porównaniu do prawego. Podobnie zwiększenie obciążenia zostało zaobserwowane po bocznej stronie stopy z aplikacją (prawa) w lewym zestawieniu w porównaniu do wersji bez aplikacji (prawe zestawienie).

http://dynamictape.pl/wp-content/uploads/2016/06/foot-1170x514.jpg

Mechanizmy fizjologiczne

W szczególności bezpośredni wpływ na ból, krążenie, propriocepcje i system kontroli motorycznej. Pomimo tego, że nie jest to główny cel Dynamic Tape, możemy zaobserwować pozytywny efekt, a prowadzone badania dostarczą nam lepszego zrozumienia tych procesów.

Wiele mechanizmów może być w to zaangażowanych takich jak:

 • nie opioidowa analgezja – efekt sympathoexcitatory jest często obserwowany i może sugerować nieopioidową analgezje podobną do tej widzianej podczas technik terapii manualnej (taką jak demonstrowana w badaniach nad techniką ślizgu bocznego łokcia techniką Mulligana lub ślizgu bocznego techniką Elveya w kręgosłupie szyjnym u pacjentów z łokciem tenisisty),
 • redukcja progów bólowych i poprawa cyrkulacji poprzez manualne zebranie razem wszystkich tkanek miękkich i odciągnięcie ich za pomocą Dynamic Tape. To wytwarza miękką, gąbczastą strefę która redukuje ucisk na podrażnionych tkankach i obniża wydzielanie czułych obwodowych nocyceptorów,
 • normalny dopływ bodźców do ośrodka nerwowego może mieć efekt modulujący odczuwanie bólu. Poprzez swoją ciągłą, ale zmienną stymulacje skóry, bliskość stawów i różnicowanie rozciągnięcia mięśni (pojawia się, gdy taśma aplikowana jest na ciało, przy skróconej pozycji oraz z napięciem taśmy takim, że w momencie wydłużania mięśnia taśma napręża się znacząco kompresując tkanki) pojawia się duża stymulacja mechaniczna
 • ta kompresja (lub zmniejszenie kompresji w technikach odciążających) może mieć również wpływ na system kontroli motorycznej poprzez zmienioną informację z aparatu Golgiego i wrzecionek nerwowo-mięśniowych, co wywołuje zmianę aktywacji mięśni jak to przedstawiono w pojawiających się badaniach na temat Dynamic Tape,
 • przekonania, oczekiwania, poprzednie doświadczenia i wiele innych czynników mają znaczący wpływ na odczuwanie bólu. Redukcja percepcji zagrożenia może skutkować obniżeniem odczuwania bólu,
 • podobnie, sygnały czuciowe z obwodu są również mocno zaangażowane w odczuwanie bólu. Redukcja ilości lub częstotliwości wysyłania sygnałów z wrażliwych struktur (nie koniecznie uszkodzonych) może mieć wpływ na odczuwanie bólu,
 • poprawa krążenia – ten mechanizm nie został jeszcze dobrze poznany, ale badania pokazują, że poprzez zebranie tkanek za pomocą taśmy redukuje ich sztywności tkanek. To może być spowodowane poprzez udrożnienie przepływu za pomocą małych naczyń krwionośnych mogą z łatwością odprowadzać płyny.

Techniki odciążające

Pokazanie efektu zmiękczania na tkance miękkiej.

http://dynamictape.pl/wp-content/uploads/2016/06/a-390x200.png

Siniaki i opuchlizny

Możemy tu zaobserwować efekt wywołany manualnym zebraniem tkanki miękkiej.

Różnica jest zauważalna kiedy po trzech dniach zdejmiemy taśmę. Kompresja była również zaaplikowana na taśmę na kontuzję po prawej, ale siniak wchłania się lepiej w miejscu, w którym poza kompresją nałożona była również taśma.

http://dynamictape.pl/wp-content/uploads/2016/06/b-390x200.png

Odciążenie VS Podejście kinezjologiczne

Należy zwrócić uwagę, że metoda nakładania taśmy i możliwy mechanizm jest inny w porównaniu do Kinesiology Tape.

Taśma w dalszym ciągu nakładana jest ze stawem i tkankami miękkimi w skróconej i rozluźnionej pozycji (nie w wydłużonej tak jak w przypadku Kinesiology Tape). Tkanka miękka jest później zbierana manualnie, aby stworzyć miękką, gąbczastą strefę, która powoduje redukcję napięcia i sztywności tkanek (Hug et al, 2014).

Następnie jest ona utrzymywana w miejscu za pomocą silnego odciągu wywołanego przez taśmę. Nie ma żadnych zmarszczek na taśmie, ponieważ nie próbujemy podnieść skóry, ale raczej ściągnąć wszystkie tkanki miękkie razem, żeby stworzyć głębszą redukcję napięcia tych tkanek.

http://dynamictape.pl/wp-content/uploads/2016/06/c-390x200.png